visie en management met slagkracht
voor de publieke sector

U

Analyse

Vereist het toekomstperspectief van uw organisatie een scherpe analyse van de kansen en mogelijkheden? Iemand die sectoroverstijgend kan denken en werken kan wel eens onvermoede inzichten opleveren.

Visie

Is het noodzakelijk om een nieuwe visie neer te zetten en koers te bepalen om in te kunnen spelen op veranderingen in de omgeving? Profiteer dan van de begeleiding van iemand met sector(overstijgende) ervaring op dat gebied.

k

Strategie

Wilt u een strategisch beleidsplan maken of herijken? Een externe blik of begeleiding is daarbij waardevol.

Organisatie

Overweegt u om uw organisatie te veranderen om kansen te kunnen benutten en rendabeler te kunnen zijn? Dan kunt u wel iemand gebruiken die het veranderproces kan leiden en uw management en medewerkers daar op een natuurlijke wijze in kan meenemen.

Management

Zoekt u snel iemand die tijdelijk leiding kan geven of uw management kan versterken?

dit kan ik voor u betekenen

In de snel en steeds opnieuw veranderende omgeving moeten organisaties hun visie neerzetten en hun koers bepalen. Vanuit mijn kennis van en ervaring met visie en management in de publieke sector kan ik u hierin adviseren en begeleiden. Ik bied visie en management met slagkracht en kan sectoroverstijgend werken.  Ik zie snel wat er speelt bij organisaties en in hun omgeving. En welke kansen dat oplevert voor de organisatie en de mensen die er werken. Ik kan scherpe, zorgvuldige analyses maken die zicht geven op problemen en kansen. Visie vloeit daar uit voort. Visie combineer ik met het nemen van verantwoording. Ik kies koers vanuit een duidelijk overzicht en kennis van wat de beste richting zal zijn voor alle betrokkenen. En daar maak ik hen enthousiast voor. Aan eigenaarschap en bottom-up management hecht ik grote waarde. Op vriendelijke en duidelijke wijze neem ik mensen mee en ondersteun hen bij hun opdracht.

Ik heb ruim 25 jaar ervaring in de publieke sector zoals onderwijs, kinderopvang, zorg en welzijn en gemeenten. Meestal bij organisaties die veranderingen doormaken zoals fusies of samenwerkingen, reorganisaties, herstructureringen en het professionaliseren van teams . Ik heb zulke organisaties geadviseerd bij het bepalen van hun visie, koers en/of positionering, of heb er interim-management opdrachten voor uitgevoerd.

Ik bied u een gratis strategiesessie aan waarin ik u help met het scherp stellen van uw situatie en de aanzet tot oplossingen. 

Mijn visie

De samenleving maakt een transformatie door. Zij is internationaler, maar daarnaast is er behoefte aan lokale netwerken van voorzieningen voor iedereen. Sectoren zoals onderwijs, kinderopvang, zorg en welzijn en de overheid zullen moeten samenwerken om tegemoet te komen aan de behoeftes van mensen. De huidige systemen sluiten daar niet goed meer op aan. Innoveren en het ontwikkelen van nieuwe concepten is nodig.

Mensen leren en ontwikkelen zich op hun eigen manier. Kinderopvang en onderwijs spelen daarbij een belangrijke rol met doorlopende ontwikkelingslijnen. Mensen kunnen zelf kennis vergaren omdat informatie digitaal toegankelijk is. Hun behoefte aan scholing verschilt. Personalisering van onderwijs, waarbij leraren een meer begeleidende rol spelen, is belangrijk. Mensen leven en werken langer. Het is belangrijk om een leven lang te leren. Gezond blijven, welzijn en betekenis geven aan het leven zijn belangrijke thema’s.  Zorg is behoeftegericht, faciliterend en nabij. Co-creatie en gebruik van technologie worden ingezet bij het ontwikkelen van zorgconcepten.

Sectoren:

N

Onderwijs

N

Kinderopvang

N

Zorg

N

Overheid bijv. gemeenten

N

Welzijn

Contact