Gepersonaliseerd leren? Voordelen en kanttekeningen

In mijn vorige blog schreef ik over gepersonaliseerd onderwijs als trend om goed onderwijs te bieden bij leerlingendaling. Voorbeelden zoals Agora komen vaak uit een gebied met demografische krimp. Steeds meer scholen hebben interesse in gepersonaliseerd onderwijs. Ik…

Gepersonaliseerd leren, de oplossing bij leerlingendaling?

Er zijn veel trends en ontwikkelingen van invloed op het onderwijs. Leerlingendaling, bijvoorbeeld door demografische krimp, zorgt voor een flinke uitdaging voor schoolbesturen in krimpregio’s. Zijn er trends en ontwikkelingen die de besturen kunnen helpen om in te…

Regionale samenwerking maakt minder kwetsbaar

In de tweede voortgangsrapportage benadrukt staatssecretaris Sander Dekker de publieke taak van schoolbesturen. Hij verzoekt hen met klem om een regionale aanpak door het maken van een gebiedsplan. Deze aanpak moet de schoolbesturen minder kwetsbaar maken. In mijn…