Van analyse naar praktische implementatie

In korte tijd neem ik de raad van toezicht, bestuur, directie, management en medewerkers mee bij het maken van een scherpe analyse, en zet samen met hen een heldere visie neer. Aansluitend kan de koers bepaald worden. Na het formuleren van een strategie schakel ik soepel met teams naar een praktische implementatie. Dat geeft slagkracht, omdat resultaten zo snel duidelijk worden. Indien nodig of gewenst geef ik ook cursussen en trainingen.

Buiten en binnen denken 

Met mijn verandermanagementervaring en marketing- en communicatieachtergrond combineer ik in mijn aanpak het van buiten naar binnen, met van binnen naar buiten denken. Kansen vanuit de omgeving en vragen van doelgroepen verbind ik met de identiteit en dienstverlening van de organisatie.

Belangen verbinden

Mijn vertrekpunt is het gemeenschappelijk belang waarin individuele belangen en organisatiebelangen samenkomen. Mijn ervaring is dat door mijn open houding en aanpak waarin samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid centraal staan, de betrokkenheid bij de verandering groot is. Er ontstaat zo draagvlak, op een natuurlijke wijze. Ik begeleid en ondersteun de samenwerking zorgvuldig. 

Problemen zijn vaak tot een essentie terug te brengen, waarna de oplossing eenvoudig maar doeltreffend kan zijn. Door individuele en organisatiebelangen te verbinden en de onderliggende economische en sociale belangen waarde toe te kennen, werken mensen met meer plezier en worden betere resultaten behaald. Organisaties kunnen daardoor effectiever inspelen op ontwikkelingen in hun omgeving en hun maatschappelijke functie beter vervullen.