Visie

Management

Sectoroverstijgend

Ik bied visie en management met slagkracht voor organisaties in onderwijs, kinderopvang, zorg en welzijn en gemeenten. Met mijn brede kennis en managementervaring kan ik sectoroverstijgend werken, bijvoorbeeld voor integrale kindcentra of wijkcentra. Daarnaast bied ik specifieke expertise op het gebied van positionering, leerlingendaling en personalisering van onderwijs, en communicatie en samenwerking met ouders. Ik schrijf daar ook over. 

Visie

Wanneer u een strategisch beleidsplan wilt opstellen of herijken, kan ik u helpen met een scherpe externe blik. Of ik sta u terzijde bij het maken van een analyse en het neerzetten van een visie, al dan niet in samenwerking met raad van toezicht, bestuur, directie management en (teams van) medewerkers. Ook kunt u mij inschakelen om samen met u een nieuwe koers te bepalen om in te spelen op veranderingen in de omgeving, en in kaart te brengen wat daarvoor nodig is. In relatie daartoe kan ik u adviseren bij het in de markt zetten van de organisatie en haar diensten,  en in het verlengde daarvan effectieve communicatie met de beoogde doelgroepen.

Management

Vanuit een heldere visie leid of begeleid ik uw organisatie om kansen in de omgeving beter te kunnen benutten. Passend bij de identiteit van de organisatie, zodat zij haar maatschappelijke functie goed kan vervullen en hierin ook rendabel kan zijn. Ik begeleid u en uw organisatie bij het veranderproces dat daar vaak voor nodig is. Samen met uw belangengroepen. Of ik leid het veranderproces, en neem anderen in de organisatie in stappen daarin mee. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om een herstructurering, fusie, reorganisatie, het kwartiermaken van afdelingen of het professionaliseren van teams.

Ik ben beschikbaar als:

N

Interim-directeur, -bestuurslid of -manager

N

Consultant

N

Programmamanager

N

Trainer

N

Procesbegeleider

N

Lid van de Raad van toezicht

Sectoren:

N

Onderwijs

N

Kinderopvang

N

Zorg

N

Overheid bijv. gemeenten

N

Welzijn